Lokalråd Esbjerg

Velkommen    Sønderris    Bestyrelse   Hjertestarter   Årsmøde   Scrapbog  Arrangementer

Stiftende generalforsamling for lokalrådet i Sønderris

Torsdag den 27. august 2010 blev lokalrådet stiftet i Sønderris

Tommy Noer byd velkommen til de 20 fremmødte, fortalte lidt om lokalråd under Esbjerg Kommune og der blev lavet en kort præsentationsrunde blandt deltagerne.
Vedtægterne blev gennemgået og godkendt
Valg.
Der blev afholdt valg og alle sønderrisborgere var stemmeberettiget. Midtgård og klubben optalte stemmer.
De valgte finder du her

Fremmødte var:

 • Sportsklubben SSK v/Inge

 • Sønderris Skolen v/Peter

 • Skolebestyrelsen v/Hanne

 • Klubben v/ Ejnar

 • Midtgård v/Hanne

 • Daginstitution Søstjernen v/ Alice og Britta

 • Baptistspejderne v/Per

 • Natteravne v/Erik og Peter

 • Boligforeninger v/Erik

 • Tommy, Jannie, Rene, Peter, Magnus

 • Joan, Anders, Inga, Henrik, Lone

Økonomi:
Lokalrådet får et tilskud fra Esbjerg Kommune på ca. kr.1 til 1,50 pr. borger at arbejde med. Men derudover kan der søges fonde.

Det første møde i den nye bestyrelse afholdes den 7. oktober 2010 på Sønderrisskolen.
Her fastsættes forretningsorden og bestyrelsen konstitueres.

Følgende emner blev nævnt:

 • Gadelys udefra Guldager mod Sønderris

 • En bum ønskes, så der ikke køres så stærkt herude på Stjerneparkvejen

 • Grønne område - det gror for meget

 • Fliser - der mangler fliser så man kan komme til Fakta som dårlig gående

 • På bålpladsen (sct. hans pladsen) mangles der et toilet. Anvendes af mange dagplejemødre og institutioner

 • Multibane - Fælles sted for alle

 • BMX-bane

 • Skilte til stikvejene evt. med husnumre på

 • Krebsestien - rydning af beplatning der går ind over stien. Løberne ønsker sig også en lidt breddere sti

 • Græsfortorv. Dette duer ikke for pensionister og dårlig gående. Svært at komme hen til bussen