Lokalråd Esbjerg

Velkommen    Sønderris    Bestyrelse   Hjertestarter   Årsmøde   Scrapbog  Arrangementer

Nytårsmarch den 1. januar 2014
ca. 100 mødte frem foran hallen og deltog i årets første motion.
Turen gik igennem skolen, og ind på Energy-stien, ned til 1000 års skolen, Midtgård og hjem igen. Her fik alle mulighed for at smage varm suppe.