Lokalråd Esbjerg

Velkommen    Sønderris    Bestyrelse   Hjertestarter   Årsmøde   Scrapbog  Arrangementer

Invitation til stiftende generalforsamling for lokalrådet i Sønderris

Til borgere, foreninger og institutioner i Sønderris

Sønderris lokalråd er ved at blive etableret. En arbejdsgruppe er i fuld gang med udarbejde fundamentet/udkastet til opstart af Sønderris lokalråd.

Hvad er lokalrådets formål:

  • At varetage lokalsamfundets interesser.

  • At fremme udviklingen i lokalsamfundet.

  • At bevare og videreudvikle de fysiske, kulturelle og demokratiske værdier i lokalsamfundet.

  • At fremme samarbejdet mellem lokalsamfundets interesser, politikere og myndigheder

Et lokalråd skal således være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, der kan fungere som kontaktled til andre lokalråd, Esbjerg kommune, samt øvrige relevante myndigheder og organisationer mm.

Derfor inviteres alle områdets borger, foreninger og institutioner til møde

               torsdag den 26. august 2010 kl. 19:30 på Stjernetorvet i Sønderrris

Formålet med mødet er dels at tage temperaturen overfor tiltaget, dels at høre om hvilke ønsker i ideer, de fremmødte har lokalrådets kommende arbejde.

Vi håber, at alle foreninger og institutioner vil deltage i mødet samt rigtig mange Sønderrisborgere.

Esbjerg kommune har stor succes med at samarbejde med de mange lokalråd,  der pt. er etableret.

Lokalrådene har årlige møder med kommunes økonomiudvalg. Lokalrådet er desuden høringspart i sager der vil vedrører udviklingen i Sønderris.

Med venlig hilsen

Initiativgruppen
Peter, Inge og Tommy

Yderligere kontakt fås ved henvendelse til  Peter Hundebøl på Peter.Hundeboell@skolekom.dk og hjemmesiden http://soenderris.dk  her kan der læses om de overordnede mål.